Miền Cát Cháy

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quang Thắng, thơ Đam Bri

Vịn vào chiều phơi vạt nắng vàng hanh. Em trong anh chỉ còn là nỗi nhớ. Cát chất chồng không còn tên để nhớ. Biển xa vời thăm thẳm sóng màu xanh. Có chiều nào ta chờ đợi không em. Mà ào ạt đầy hiên mưa tròn, vỡ.

Tình Yêu Khát Vọng

Tác giả: Nhạc Nguyễn Quang Thắng, thơ Đam Bri

Ngàn năm ta đã đi tìm. Tình yêu, em ở nơi đâu? Ngàn năm ta đã đi tìm. Tình ta khát cháy chờ mong. Ta băng qua rừng sâu, núi cao vách đá dựng. Ta băng qua biển khơi ầm ào sóng dữ. Tìm về trong hư vô...trong hư không...ta tìm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đam Bri (Thơ)