Mưa Sài Gòn Còn Nhớ Không Anh (Em)

Tác giả: Vũ Đức Hạnh & Hạnh Nguyên

Mưa Sài Gòn còn nhớ không em. Những hàng me lá rũ trên cành. Những đêm mưa đèn khuya lấp lánh. Mưa ướt dầm đường phố buồn tênh. Mưa Sài Gòn còn nhớ đôi ta. Bước cùng nhau quán nhỏ la cà. Quán tình Cali cà phê đắng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hạnh Nguyên