Vị Thần Gọi Gió

Tác giả: Mons, TMinx

Ở trên bầu trời thật cao. Ông là ai, ông là ai. Có được gậy thần trong tay. Ông dùng nó để làm gì. Đưa cây gậy thần lên cao. Ông gọi gió tới nơi này. Hãy bay về đây nhanh lên. Các người dân đang mong chờ. Người.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mons, TMinx