Tình Lạc Về Đâu

Tác giả: Nhạc: Đinh Công Minh & Thơ: Hồ Tịnh Văn

Lạc mùa, thu về đâu? Ta rơi vào miền nhớ. Chênh vênh rồi trăn trở. Lạc vào miền không nhau. Lạc mùa thu về đâu. Khi lá rời cây mãi. Tình yêu mình ngang trái. Sợ rồi lạc mất nhau. Em sợ lắm mùa đau. Em sợ tình tan vỡ. Em.

Yêu Trong Niềm Nhớ

Tác giả: Nhạc: Đinh Công Minh & Thơ: Hồ Tịnh Văn

Rồi ai sẽ đón...em về phố. Hay mặc mình em với đơn côi. Cung thương, cung nhớ ngày mưa đổ. Mình đã xa nhau rồi. Tưởng tình trôi theo lãng quên... Đường về in dấu trong niềm nhớ. Mưa giăng mịt mờ cuối chân trời. Ngọc lan.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ: Hồ Tịnh Văn