Đi Tìm Dấu Môi Trên Ngực

Tác giả: Nhạc Nguyễn Từ & Thơ Nguyễn Trung Hiếu

Đăckrong ơi! em bỏ phố rồi... Ta như con thú xa bầy ngơ ngác, cái mắt ta không quen nụ cười, cái tai ta không quen nụ cười... Như con suối xa réo rắc, như dòng suối xa réo rắc... Em bỏ phố rồi, ta buồn cả chiều. Lẫn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Nguyễn Trung Hiếu