Một Chút Gì Rất Huế

Tác giả: Nhạc Nhựt Phương, thơ Võ Công Diên

Ca sỹ thể hiện: Xuân Viên

1.Một chút gì rất Huế trong làn tóc em bay. Một chút gì rất Huế trong màu mắt anh say. Nắng vương Huế thơ mộng Đò Cồn chiều ai trông. Áo tím đâu nhiều thế để lòng ai nhớ mong. 2.Một chút gì rất Huế trong làn tóc em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Công Diên (Thơ)