Huyền Thoại Mười Đóa Hoa

Tác giả: Nhạc Phương Trà (Nhựt Phương), thơ OH Minh Huyền

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tài

1.Ngàn ngọn nến, sáng rực trời Can Lộc. Tháng bảy về, đồi sim tím nhớ ai. Nén hương thơm, mười ngôi sao Đồng Lộc. Hoa trinh nữ giữa lòng đất Mẹ yêu. 2.Tiếng ầu ơ vọng lại thời lửa khói. Anh ra đi ngày chưa hé bình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ OH Minh Huyền (Thơ)