Yêu Đừng Thề

Tác giả: Hùng Quân

Cuối cùng rồi mình cũng không. Cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Gần nhau giờ chỉ thấy buồn thêm. Nỗi đau này không ai đong đếm. Cuối cùng rồi mình cũng như. Hàng vạn người cho nhau gian dối. Anh cố xây tình anh muôn đời. Còn.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hùng Quân