Tôi Đi Tìm

Tác giả: Nhạc Nguyễn Từ, thơ Hồ Tịnh Văn

Tôi đi tìm dư âm Hà Nội, chiều sông Hồng vạt tóc ai bay, tôi đi tìm dư hương Hà Nội, nghe trong tim nỗi nhớ dâng đầy... Tôi đi tìm màu xanh Hà Nội, một trưa hè nắng rát tim đau, tôi đi tìm dòng sông ngày ấy, lung linh.

Xứ Nghệ Nhớ Thương

Tác giả: Nhạc Từ Tấn Lực, thơ Hồ Tịnh Văn

Ca sỹ thể hiện: Quế Thương

1.Bến Lam chiều sông nước bao la. Dòng sông quê đậm đà theo câu hát. Khói bếp tranh xưa thương hoa đồng nội, dáng lưng còng thân cò mẹ chơi vơi. 2.Hương nồng nàn rơm rạ dưới triền đê. Tiếng sáo chiều vọng về nghe man.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Tịnh Văn (Thơ)