Boss Bitch

Tác giả: Doja Cat

Ca sỹ thể hiện: Doja Cat

Mmm. I ain't tryna (Ah). Tao đếch cần cố. I ain't tryna. Tao đếch cần cố. I ain't tryna. Tao đếch cần cố làm gì. Yeah, ain't tryna be cool like you. Yeah, tao đếch cần cố để ngầu như mày. Wobblin'.

I Don't Do Drugs

Tác giả: Doja Cat & Ariana Grande & Sully; Y2K

Ca sỹ thể hiện: Doja Cat; Ariana Grande

Love got me fucked up. Got me on stuck, chasing that rush. Had to give in, couldn't give up. I just want you, but I don't do drugs. Still I want you, ooh-ooh. Ooh-ooh, ooh-ooh,

Need To Know

Tác giả: Doja Cat & Dr. Luke

Ca sỹ thể hiện: Doja Cat

Yeah. Wanna know what it's like (Like). Baby, show me what it's like (Like). I don't really got no type (Type). I just wanna fuck all night. Yeah-yeah, oh-woah-woah (Oh, ooh, mmm). Baby, I need to know,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Doja Cat