Tim Vẫn Trong Ta

Tác giả: Lời: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Thanh Hà

Mới thấp thoáng bối rối thoáng, rồi thôi! Con tim nguôi ngoai sẽ ngủ (ủ) vùi. Sẽ có lúc hấp hối với bình minh. Con tim thì vẫn yên lành! Ai ơi, tin không? Lung linh phép tiên? Khi tan tình duyên mà ta vẫn sống? Lòng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Phạm Duy