Màu Nắng Em Yêu

Tác giả: Y Jang Tuyn

Ca sỹ thể hiện: Y Jang Tuyn

Em yêu màu nắng chiều nắng hạ. Đường về phượng vỹ thắm trên cây. Là trang vở những ngày xa cách. Tiếng ve sầu lại ríu rít bên tai. Em yêu màu nắng chiều thu gọi. Những vạt áo trắng tựa mình dưới cây. Hàng me lá rụng qua.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Y Jang Tuyn