Ân Huệ Tình Yêu

Tác giả: Lm. Ân Đức

Ca sỹ thể hiện: Thanh Phương; Ngọc Lễ

1. Ôi ân huệ tình yêu! Con biết lấy chi lấy chi đáp đền yêu con muôn thuở muôn đời. Tình Người hằng thương con khôn ví khôn vời. Người đã gọi con để được nên thánh (ư). Người đã chọn con thi hành thiên ý. Kết giao muôn đời.

Bài Ca Trang Nứa

Tác giả: Lm. Ân Đức

Ca sỹ thể hiện: Trường Sinh

Hò ơi, ơi hò. Chứ ai về Trang Nứa xứ đạo quê tôi. Tuy nghèo áo nghèo cơm nhưng giàu tình giàu nghĩa. Tìm về nơi đây nhớ một vùng linh đạo. Mảnh đất con người đẹp hai tiếng quê hương. Để nhớ cội nguồn bao ký ức thân.

Cao Ngất Trời Xanh

Tác giả: Lm. Ân Đức

Ca sỹ thể hiện: Quốc Đại

Cao ngất trời xanh. (Tình là tình thương Chúa ôi cao ngất trời). Tình là tình thương Chúa ôi cao ngất trời xanh. Lòng thành tín Chúa (lòng thành tín Chúa) vượt ngàn mây biếc (vượt ngàn mây biếc). Quyết định của Ngài.

Con Không Cô Đơn

Tác giả: Lm. Ân Đức

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Hải

Trọn cuộc trần gian con chẳng lo chi, đường đời lầm than con chẳng lo gì. Vì được Chúa luôn ở bên con, chia sớt vui buồn con không cô đơn. Hơn tình cha tình mẹ trần gian, và hơn trời xa đất. Thì tình Chúa cao vời xiết.

Hát Trên Đỉnh Đồi

Tác giả: Lm. Ân Đức

Ca sỹ thể hiện: Ái Liên

1. Đưa con lên núi í a lên đồi. Riêng con với Chúa, ta ngồi mà nhìn nhau. Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu. Rồi dìu con bước, vào sâu trong Ngài. 2. Ta lên, lên tận đỉnh đoài. Ta vào động đá, tạc lời nước non. Con nhìn Chúa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Ân Đức