Ăn Sáng Nha

Tác giả: ERIK

Ca sỹ thể hiện: Suni Hạ Linh; Erik

Chào ngày vừa lên mình cùng dậy thôi. Cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới. Vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. 1. Mới sáng ra đã thấy hôm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ ERIK