Đến Cuối Cùng Lại Cô Đơn

Tác giả: Dickson Nguyen

Ca sỹ thể hiện: Anh Tú; Koo

Thôi đừng về. Hãy ở lại đây được không, được không? Chuyện hôm qua mình xé đi. Trong tim anh vẫn còn thương em rất nhiều. Thôi đừng về nữa. Mai này đường đời còn ai ngóng chờ. Một người muốn đi. Một người ở đây. Trong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dickson Nguyen