Hơi Ấm Tháng 12

Tác giả: Huy Tran Jack

Ca sỹ thể hiện: Neon

Yêu là khi tặng nhau niềm vui. Khi niềm tin kề bên. Và hạnh phúc khi bên nhau, là biết chắc có nhau mãi về sau. Không còn bao hoài nghi buồn đau. Trao cả thanh xuân cho nhau. Đoạn đường bước đi thêm lâu. Sẽ không còn mang.

Phiếu Bé Ngoan

Tác giả: DTAP & Huy Tran Jack

Ca sỹ thể hiện: ST Sơn Thạch; Ninh Dương Lan Ngọc

1. Người thì cần học thức uyên thâm, còn người thì cần đồng lương tháng thêm 5,6 số. Muốn sớm lấy vợ, người thì muốn sớm hết nợ. Vậy mới ngoan? Vậy thì mới ngoan? Cố cố gắng gắng thêm thêm thêm nhiều. Rồi thì bất chấp,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Huy Tran Jack