Thấu Hiểu Muộn Màng

Tác giả: Tấn Văn MDP

Ca sỹ thể hiện: Tấn Văn MDP

Còn đâu là quá khứ. Về những ngày con được sống. Sống trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ. Còn đâu la ký ức. Về những ngày khiến mẹ buồn. Buồn những lỗi lầm mà con đã từng gây ra. Để năm tháng qua. Mẹ phải chịu nhiều.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tấn Văn MDP