Không Tồn Tại

Tác giả: Khoa Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: BAK

Không gian đang bao vây ký ức cho anh tìm lại nơi ta chung đôi. Đã có lúc cố gắng gượng cười để trôi qua mau nỗi đau trong anh còn đó. Lòng không muốn nhưng em cố chấp quay đi và không một lời từ ly. Bao lâu nay anh luôn.

Sao Mưa Còn Rơi Mãi

Tác giả: Khoa Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan

Đêm nay ngoài trời mưa vẫn rơi. Lòng nghe tái tê buồn nhớ ngày xưa hai đứa chung đôi. Ứớc nguyện mãi bên nhau dẫu cho đời bể dâu. Nhưng ân tình còn đâu. Người xưa đã sang cầu mang tình yêu chôn đáy sâu. Chỉ còn lại những.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Khoa Nguyễn