Thu Điếu

Tác giả: Dật Hanh, & Nguyễn Khuyến ( Thơ )

Ca sỹ thể hiện: Dật Hanh

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, đây mùa thu, mùa thu. Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Ta ngồi đây, ngồi đây. Ta ngồi đây câu cá, khi dòng đời còn nhiều bon chen quá. Để từng ngày từng ngày lại trôi qua, thế nhân sao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dật Hanh,