Em Lấy Chồng Đi

Tác giả: Lý Tuấn Kiệt & Billy Nhựt Minh

Ca sỹ thể hiện: Billy Nhựt Minh (HKT); Lý Tuấn Kiệt

Quên anh đi. Và hãy cho người đó cơ hội. Chon cho em một chiếc váy cưới thật đẹp. Và đan chặt tay người diện veston không phải anh. Đó là điều mà suốt đời này. Anh vẫn không thể làm được. Cho em. Thời gian qua em thật sự.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Billy Nhựt Minh