Lời Nói Gió Không Bay

Tác giả: Nguyễn Anh Quân

Ca sỹ thể hiện: A Tuân

Người cứ bước, người cứ đi. Mang tình anh đến nơi phương nào. Đừng cố nhớ, đừng tiếc thương. Ân tình ta người ơi để cho gió bay. Ngoảnh mặt quay lưng. Anh cố giấu đôi mi lệ rơi. Ngoảnh mặt quay lưng. Anh không muốn em yêu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Anh Quân