Thề Non Nước

Tác giả: Nhạc Y Vân, thơ Tản Đà

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Mai Hương; Hoàng Oanh

Tình bằng nước nước, ý với non thề. Nước chưa về, chảy mãi chớ quên non. Thề chẳng quên non, hãy nhớ lời nguyền. Lại chảy hoài nên non còn đứng trơ. Tình bằng những ngóng, ý với trông cùng. Suối khô dòng ngày tháng nhớ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tản Đà (Thơ)