Thu Đi Vào Nhớ

Tác giả: Hàn Châu & Xuân Đan

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Thái Châu; Phương Thu

Một ngày vào thu rong chơi. Nắng thu chưa vương màu nhớ. Rồi người tìm vui xa xôi. Tóc thu thả trôi vào gió. Còn năm ngón dài miệt mài. Lùa mây trắng đêm mộng hoài. Gọi thương nhớ lên thật đầy. Đầy đôi tay đầy đôi vai. Đầy.

Người Đầu Gió

Tác giả: Hàn Châu & Xuân Đan

Ca sỹ thể hiện: Nhật Linh; Thái Châu; Thế Vũ; Trường Vũ; Mạnh Quỳnh; Sơn Chí Lâm; Duy Khánh; Giang Tử; Tuấn Vũ; Trương Nhất Sinh

Những chiều mưa đầu núi, hồn dâng lên nhung nhớ, kỷ niệm trong gót giày, còn in trên đá sỏi đường chiều. Tiếp nối tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa, nghe tuổi thơ trải dài trên cồn đá. Có lần xa rừng núi, về rong.