Thằng Khờ

Tác giả: Tuấn Phan

Ca sỹ thể hiện: Phan Đinh Tùng

Rap:. Babe! Call me idiot! Because, you, make me fool... Phan Đinh Tùng featuring Hoàng Rapper... Listen. >>. Ngồi nơi đây, nhìn hàng cây, gió lung lay cuốn chiếc lá bay. Thật ngu ngơ, một mình bơ vơ, như thằng khờ cứ đứng.