Kết Thúc Nào Không Đau

Tác giả: Phạm Tấn Hưng

Ca sỹ thể hiện: Kim Ny Ngọc

Có phải ngày hôm qua em đã từng hứa. Hứa với anh rằng trọn kiếp không rời xa. Nhưng sao giờ đây chia tay mắt ướt lệ nhòa. Để anh một mình trong đêm đành quay bước. Trách ai bây giờ chỉ biết trách bản thân mình. Khi yêu em.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tấn Hưng