Xin Ngài Thương Con

Tác giả: Linh Mục: Thành Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng

1. Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Ngài thương trông đếnChúa ơi lắng nghe lời concon tìm nhan chúa thiết tha nài van vì đời con lắm phen đã không tròn lời cam kết xưa. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Linh Mục: Thành Tâm