Thật Lòng Nhiều Khi Muốn Nói

Tác giả: Thành Ber

Ca sỹ thể hiện: Thành Ber

Có lẽ đôi khi nên tin vội lời đầu môi. Có lẽ không nắm lấy cơ hội để tình trôi. Có lẽ không nên mơ chỉ mỗi điều xa xôi. Có lẽ tôi chẳng thể cất lời mà đơn côi. Vào mỗi tối cho màn đêm dẫn lối đắm say khoảng không trôi. Một.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thành Ber