Lời Tỏ Tình Ong Bướm

Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)

Ca sỹ thể hiện: Phan Sỹ Quân; Phan Nhựt Quỳnh; Ngọc Sơn

Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hoà nhạc. Bao đau thương khổ.

Lời Tỏ Tình Đáng Yêu

Tác giả: Giao Tiên & Dương Tiếng Thu

Ca sỹ thể hiện: Randy; Đình Văn; Yến Khoa; Hồng Vân & Thành Lộc; Quốc Anh & Khả Tú; Ngọc Hồ; Lưu Mỹ Linh; Ngọc Hải & Thạch Thảo; Ngọc Sơn

Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hoà nhạc. Bao đau thương khổ luỵ.

Lời Tỏ Tình Ong Bướm

Tác giả: Hàn Châu

Ca sỹ thể hiện: Đào Phi Dương & Đường Tuấn Khang (remix); Ngọc Liên & Dương Đình Trí (remix); Phan Sỹ Quân; Vũ Hùng; Hoàng Nam; Boy83; Chế Thiện; Hồ Hoài Nam; Hồ Quốc Bửu; Nhất Thanh; Cao Chấn Phương; Eleven

Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng anh yêu em thuỷ chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hoà nhạc. Bao đau thương khổ luỵ.

Lời Tở Tình Ong Bướm

Tác giả: Vũ Hùng

Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ong bướm lại hòa nhạc. Bao đau thương khổ lụy.

Lời Tỏ Tình Ong Bướm.

Tác giả: Ngọc Sơn

Ca sỹ thể hiện: Vũ Hùng; V.A

Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng anh yêu em thuỷ chung. Bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thành thơ. Trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hoà nhạc. Bao đau thương khổ luỵ.