Dâng Ngài Của Lễ Mọn Hèn

Tác giả: Quốc Hùng

1. Chúa muốn con dâng Ngài của lễ mọn hèn. Ngài không muốn con dâng Ngài của lễ cao sang. Chúa muốn con dâng Ngài hy lễ đơn sơ. Đền bù tội lỗi con đã xúc phạm đến Ngài. ĐK. Thì lạy Chúa con đây dâng hiến lên Ngài. Cuộc đời.

Liên Khúc Con Qùy Lạy Chúa

Tác giả: Phạm Duy & Lê Dinh

Sao cho con lấy được người con thương. Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi! Chúa ơi! Mối tình đầu trót bọt bèo. Vì.

LK Con Quỳ Lạy Chúa

Tác giả: Phạm Duy & Lê Dinh

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương & Tuấn Ngọc

Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi! Chúa... Chúa ơi! Con.

Con Thưa Cùng Chúa

Tác giả: LM Dao Kim

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên bao niềm hy vọng. Có tiếng Người gọi con dặt dìu, hối thúc tâm tư. Vâng lạy Chúa con đây. ÐK: Con thưa cùng Chúa: này con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý.

Lời Cầu Nữa Đêm

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

ÐK. Ngài đến lòng chúng nhân reo hò vui mừng. Hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua Bình An. Ánh sáng ngàn đời luôn dẹp tan tăm tối. Hãy soi dương gian chốn.

Lời Kinh Nguyện Trầm

Tác giả: Đỗ Vy Hạ

Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng; Hoàng Oanh; Như Mai & Quốc Sĩ; Ca Đoàn Thiên Cung; Xuân Trường; Hương Lan & LM Nguyễn Sang

1. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ôi tình yêu con mến tin cậy nhiều. Xin rộng thương cho một đời tươi mới Chúa ơi. Còn lời nào.

Ngã Ba Đường

Tác giả: Chưa Biết

Cuộc đời là một chuyến đi, đi tìm miệt mài hạnh phúc. Đường đời thật nhiều hướng đi, đôi khi ta ngồi suy nghĩ. Đường nào ta sẽ đi qua, không mang bóng dáng thập hình. Không mang thương tích đầy mình, không mang án chết.

Ngọn Nến Thánh Thần

Tác giả: Thánh Ca

ĐK:. Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng, ngọn nến mãi sáng tươi trong lòng trong lòng của chúng con. (Trong đêm tối hồn con) Là nguyện ước đợi chờ. Chờ ánh nến hồng rực sáng, sáng soi ơn Chúa Thánh Thần ngàn nơi (Chúa Thánh.

Sống Trong Niềm Vui

Tác giả: Nguyễn Duy

Ca sỹ thể hiện: Lưu Hồng; Dalena; Ca Đoàn Thiên Cung; Chung Tử Lưu; LM Nguyễn Sang; Hương Lan; Mỹ Huyền

1. Một đời lần trong đêm tối. Tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức. Lòng con ngập trang bao lỗi buồn. Chúa giữ gìn con, về đây xin cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa. Bên Ngài hạnh phúc suốt.

Con Quỳ Lại Chúa Trên Trời

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Đức Tuấn

Con quỳ lạy Chúa trên trời. Sao cho con lấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều. Từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo hai chục năm nay. Xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi! Chúa ơi! Mối tình.

7 Pages<1234567>