Lạc

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Rhymastic

Rhymastic...Space Speakers... Có những lúc...Âm nhạc không để trải cuộc đời ta... Chỉ đơn giản...Để kể lại những câu chuyện vô tình ta bắt gặp... Lạc...Ta lạc vào giữa những dòng trăn trở. Tiệc tan.

5 Pages<12345