Kiếp Người Cõi Tạm

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

Trong mơ tôi đã thấy…những cánh đồng cỏ cháy. Ôi những nấm mộ…chôn bùi trong đất khô. Tên những người thân… xen lẫn xa lạ…. Sao lại nằm đây … chịu sương gió phủ vây? Ôi sao buồn thế… trăm năm trần thế. Mê mải tranh giành….

3 Pages<123