Trăm Mến Ngàn Thương

Tác giả: Hoài Linh

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Hoàng Lan; Mạnh Quỳnh

Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời. Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người. Tình trong hơi gió và trong tiếng tiêu. Tôi viết nên cung nhạc chiều để ca ngợi tình yêu. Một yêu non nước như mối tình đầu. Là yêu quê hương mảnh đất.