Tôi Xa Người Yêu

Tác giả: Dương Tư Thông & Lệ Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Linh; Hạ Vy; Duy Trường; Chế Kha

Trời làm chia ly em với tôi. Xa cách đôi nơi người phương trời. Tôi vui với đời nổi trôi. Em về cùng người yêu mới. Sẽ không còn kỉ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây. Trông ngóng phương kia chờ phương này. Xa.