Love Will Lead You Back

Tác giả: Nhạc Ngoại

Saying goodbye is never an easy thing. But you never said, that you'd stay forever. So if you must go. Well, darlin, I'll set you free. But I know in time. That well be together. Oh, I wont try. To stop you now from.

Make It Easy On Yourself

Tác giả: Burt Bacharach

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Make it easy on yourself. Make it easy on yourself 'Cause breaking up is so very hard to do. If you really love her. And there's nothing. I can do. Don't try to spare my feelings just tell me that we're through. Make.

Mình Yêu Nhau Nhé Anh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Lưu Vĩnh Kha & Ngô Như Thủy; Đông Nhi & Hoàng Tôn

Có đôi khi tình em thờ ơ em nào biết. Lòng lạnh giá với những ước muốn sao mỏng manh. Lòng ngẩn ngơ anh thấy u sầu. Vì cớ sao mãi yêu em. Cho ngày đông mưa tuyết không còn rơi. Tình em còn đây dành trao về anh đó. Và ngày.

More Than I Can Say

Tác giả: Leo Sayer

Ca sỹ thể hiện: Leo Sayer

Oh oh yea yea. I love you more than. I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh I love you more than. I can say. Oh oh yea yea. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow. Oh I love.

Mouse Loves Rice

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sỹ thể hiện: Fiona Fung

I have some special feeling. Let me always think. I don't want forget you. I remember at the day. You are always on my mind. Eventhough I just can think. About you. If the day in the future. This love wll becoming true. I.

My Life Would Suck Without You

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Kelly Clarkson

Guess this means you’re sorry. You’re standing at my door. Guess this means you take back. What you said before. Like how much you wanted. Anyone but me. Said you’d never come back. But here you are again 'Cause we.

Never Let Her Slip Away

Tác giả: Andrew Gold

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

I talk to my baby on the telephone long distance. I never would've guessed. I could miss someone so bad yeah. I really only met he 'bout a week ago. But it doesn't seem to matter to my heart. I know that I love her.

Nhớ Rất Nhớ

Tác giả: Nguyễn Hoàng Duy

Ca sỹ thể hiện: Dương Triệu Vũ & Bảo Thi; Bảo Thy & Dương Triệu Vũ

Ngày thật dài nếu như vắng em. Đời thật buồn khi không có em. Nghe mùa đông vây kín tâm hồn. Còn đâu vòng tay ngày nào bên nhau ấm nồng. Chỉ có riêng anh đợi chờ, này người hay không? Không một câu lúc anh giã từ Không.

Nhớ Rất Nhớ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Bảo Thy

Ngày thật dài nếu như vắng anh. Đời thật buồn khi không có anh. Nghe mùa đông vây kín tâm hồn. Còn đâu vòng tay ngày nào bên nhau ấm nồng. Chỉ có riêng riêng đợi chờ, này người hay không? Không một câu lúc anh giã.

NightBird

Tác giả: Kalapana

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Fly under the night wind. Take a star to her for me please whisper. I love her. Tell her wait for me. Dear it seems so cold now. How I miss her arms around me. Soar nightbird of love. Make her wait for me. You have.