Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia

Tác giả: Tô Thanh Sơn & Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày nào con xuất gia. Để vô chùa nương theo pháp tu. Thầy cho con pháp danh. Với kỷ niệm làm con khó quên. Thầy trao con pháp môn. Biết thêm nhiều triết lý khổ đau. Thầy khuyên con gắng tu. Để sau này con đi thuyết.

Tôn Giả Ca Chiên Diên Thuyết Pháp Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Châu Kỳ & Hồ Đình Phương, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Sinh Ngài Ca-Chiên-Diên. Vùng Nam-Ấn quá giàu. Cha thì phong quốc sư. Kinh thành A-van-ti. Có gia đình quá sang. Mọi người ai cũng khen. Bởi vì sinh con trai. Ngài luôn sống nuông chiều. Thề mà không đắm tâm. Suốt ngày.

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp Đầu Đà Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Đài Phương Trang, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ai chuyên tu về khổ hạnh...Con bảo rằng: Ngài tên Ca-Diếp. Ấn Độ ngoại ô, trong kinh thành Vương-Xá. Gia đình thân thế quá giàu,..Người mẹ hiền tri. Khi thăm vườn hoa nở, thân mẫu thấy tâm vui. Bao nhiêu điềm lành đến, cây.

Tránh Duyên

Tác giả: Đình Dũng

Ca sỹ thể hiện: Đình Dũng & Htrol

Chuyện một nàng công chúa, mang gia tộc đế vương muôn đời. Và một vị hành tu, nay đã thoát bụi trần nhân thế. Nàng trót thương cho thân chàng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phu thê. Ngọc.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chua Biết

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: HẰNG VANG

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương; Trường Sơn; HUY KHANG

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. ***. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền; Gia Huy; Ngọc Minh; Hà Thanh; Chúc Linh; NguoiDepDiamond

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

Đời Sáng Đức Phật

Tác giả: Nguyên Thông

Đức Phật Thích Ca Tất Đạt Đa. Thái tử con vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ. Thời còn niên thiếu tuy đời. Ngài sung sướng sống trên nhung lụa. Nhưng lòng Ngài thông cảm. Thấy đau thương sầu khắp muôn phương. Quyết chí dứt.

Lời Tạm Biệt Của Người Đi Tìm Đạo

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sỹ thể hiện: Mai Thiên Vân; Hương Giang

Từ giã nhé Sa Nặc thôi rơi lệ. Nhục chí ta trong một chuyến ra đi. Vầng trăng kia đang lịm tắt dưới mi. Kìa trước mặt dòng A Nô Ma xanh rì. Đừng khóc nữa lên ngựa đi Sa Nặc. Kỷ vật này xin trao lại phụ vương. Xin người.

Mừng Phật Ra Đời

Tác giả: Giác An

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thúy; Mai Nguyễn; KIM THƯ

Kể chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa. Vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni. Hoàng hậu dựa gốc cây vô ưu đẹp tươi. Chợt hòa vô ưu tưng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ đây. Thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng.

2 Pages12>