Cho Người Thánh Tâm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & T.K. Thiện Hữu

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

(Nữ) Thảnh thơi dạo cõi vô thường. Đoá Vô Ưu nở mười phương ngát vàng. Hương từ toả khắp nhân gian. Tiếng kinh giải thoát lừng vang cõi lòng. (Nam) Bao nhiêu khổ luỵ trần hồng. Rụng theo.

Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

Con xin nương tựa Phật, bậc Phước Trí Viên Thành, cầu tất cả chúng sanh. Giác ngộ, phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giác, từ bi, cầu tất cả chúng sanh. Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. Con xin nương.

Đảnh Lễ Tam Bảo

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh A Di Đà

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi, trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc.

Diệu Mật Ba La

Tác giả: La Tuấn Dzũng & T.K.Thiện Hữu

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

Dòng thời gian luân chuyển. Mới đây đã hết năm rồi. Bao nhiêu tình quyến luyến. Ươm mầm sống tân đất sâu. Con đường xưa phía trước. Vẫn vi diệu miền thậm thâm. Lòng dặn lòng cất bước. Bao được mất xa tầm tay. Chim non.

Em Không Còn Qua Nữa Bậc Thềm Rêu

Tác giả: Đào Nguyên

Ca sĩ: Nhóm Cadillac & Cam Thơ

Thơ: Phạm Ngọc. Em đi qua tháng Tư còn ở lại. Nỗi buồn rơi, rơi từng ngày khắc khỏai. Rơi giữa chiều những đám mây xanh. Vẫn còn như lửa cháy long lanh. Trái tim đau như muôn ngàn vết cứa... Em đi qua tôi mất đi.

Mưa Biệt Ly

Tác giả: Nguyễn Tăng Minh

Ca sĩ: Nhóm Cadillac & Hồ Trung Dũng

Lời bài hát Mưa Biệt Ly. Mưa rơi mưa rơi ướt bước chân người tình. Ta sánh vai mưa rơi mưa rơi. Buốt giá thân hình hài bóng dáng ai. Mưa rơi giờ chỉ có anh hồn lạc loài. Ôm mối u hoài thầm gọi tên em. Còn đâu một mùa.

Mưa, Mưa

Tác giả: Phạm Anh Dũng

Ca sĩ: Mỹ Dung & Nhóm Cadillac

Một ngày vẫn còn mưa. Mưa, mưa nhẹ lưa thưa. Giọt sầu gợi thương nhớ. Tình yêu mùa thu đưa. Ta quen nhau mùa xuân. Viết cho nhau giòng thơ. Đẹp như hoa hồng tía. Muôn vạn ánh bình minh. Những lời thơ ríu rít.

Nguyện Hương

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Phổ Môn

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (hát 3 lần). Đốt nén tâm hương trước Phật đài. Ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác. Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đệ tử chúng con, một dạ chí thành. Quỳ.

Pháp Tu Quán Âm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Ca sĩ: Nhóm Cadillac

(Nam) Giáo thể cõi Ta Bà, âm văn trong sạch nhất, muốn đắc Tam Ma địa, nên từ Văn mà tu, (Nữ) Lành thay Quan Thế Âm, lìa khổ được giải thoát, trải qua hằng sa kiếp, vào vô số cõi Phật, (Nam) Dùng sức đại tự.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm Cadillac