Pháp Tu Quán Âm

(Nam) Giáo thể cõi Ta Bà,
Âm văn trong sạch nhất,
Muốn đắc Tam Ma địa,
Nên từ Văn mà tu,
(Nữ) Lành thay Quan Thế Âm,
Lìa khổ được giải thoát,
Trải qua hằng sa kiếp,
Vào vô số cõi Phật,

(Nam) Dùng sức đại tự tại,
Thí chúng sanh vô uý,
(Nữ) Diệu âm Quan Thế Âm,
(Nam) Phạn âm hải triều âm,
(*) Cứu thế gian an lành,
Xuất thế được thường trụ.

(Nam) Nay xin bạch Như Lai,
Theo lời Quán Âm dạy,
(Nữ) Như người đang yên tịnh,
Mười phương trống đồng vang,
(Nam) Mười nơi nghe cùng lúc
(*) Là viên thông chơn thật.

(Nam) Mắt chẳng thấu chướng ngại,
Miệng mũi cũng như không,
(Nữ) Thân xúc hợp mới biết,
Tâm niệm thì lăng xăng.

(Nam) Cách tường nghe âm vang,
Xa gần đều nghe được,
(Nữ) Ngũ căn chẳng thể so,
(*) Là viên thông chơn thật.

(Nam) Âm thanh có động tịnh,
Nơi nghe thành có không,
(Nữ) Tiếng dứt gọi chẳng nghe,
(*) Đâu phải dứt tánh nghe.

(Nam) Chẳng tiếng, nghe chẳng diệt,
(Nữ) Có tiếng, nghe chẳng sanh.
(*) Sanh diệt thảy đều lìa,
Ấy là thường chơn thật.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: music9x
Bài này đã được xem 444 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4