Hôm Nào Anh Đi (Hôm Nào Em Đi)

Tác giả: Lê Dinh

Ca sĩ: Phương Dung |

Ca sĩ khác: Thanh Thúy; Ngọc Lan

Hôm nào anh đi. Khói lam chiều vương thôn nghèo. Lũy tre già sau túp lều. Thì thào như chào mừng. Ngày anh vui bước ra đi. Đôi lời phân ly. Lên đường đấu tranh vạn lý. Xa trường tiến thân lo gì. Người người vẫn đợi.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Dung |