Chim Trắng Mồ Côi

Chim Trắng Mồ Côi
[center][i]Nhớ người tên Thảo họ Dương
Như cây nhớ gió, như vườn nhớ trăng
Cá kia nhớ lội thung thăng
Còn ta nhớ biết đãi đằng cùng ai?
Thôi thì t... Xem thêm
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 22 tháng 3 năm 2011
Lượt xem: 11841
Số bài hát: 9 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN