Liên Khúc: Một Cõi Đi Về; Thành Phố Buồn; Như Cánh Vạc Bay

Tác giả: Lam Phương & Trịnh Công Sơn;

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Chế Linh

1. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời.

Liên Khúc: Nhìn Những Mùa Thu Đi; Tuổi Xa Người

Tác giả: Từ Công Phụng & Trịnh Công Sơn;

Ca sỹ thể hiện: Lam Trường

---- Nhìn Những Mùa Thu Đi----. Nhìn những mùa thu đi. Em nghe sầu lên trong nắng. Và lá rụng ngoài song. Nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi. Tay trơn buồn ôm nuối.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn;