Liên Khúc: Một Cõi Đi Về; Thành Phố Buồn; Như Cánh Vạc Bay

Tác giả: Lam Phương & Trịnh Công Sơn;

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly; Chế Linh

1. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn;