Cát Bụi Cuộc Đời

Tác giả: Hà Sơn

Ca sỹ thể hiện: CÔNG BẰNG; Thái Dương; Kinh Kha VN

Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người. Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày.

Mùa Xuân Xa Quê

Tác giả: Hà Sơn

Mình gặp nhau đây giữa buồn vui chuyện đời. Đôi lời tâm sự gửi trao suốt đêm thâu. Nơi quê hương anh miền Tây sông chín cửa. Quê tôi xa vời miền Trung cát trắng dương xanh. Sài Gòn xa hoa phố thị xuân lại về. Bao mùa xuân.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hà Sơn