Thời Học Sinh

Tác giả: Hoàng Tôn & Nabati

Ca sĩ: Suni Hạ Linh

Lời bài hát Thời Học Sinh. Nhớ đến những phút giây. Mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây. Ta rong chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau. Rồi hôm sau lại chợt quên mau. Giờ ra chơi vẫn sang lớp bên ta cùng đá.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Suni Hạ Linh