Nỗi Buồn Đêm Đông

Tác giả: Anh Minh

Ca sĩ: Phương Anh Bolero

Ca sĩ khác: Tina Ngọc Nữ; Ngọc Diệu; Mai Thiên Vân; Tuấn Vũ; Mỹ Huyền; Đặng Ánh Nguyệt; Thanh Tuyền; Anh Hùng; Thiên Trang; Phương Dung; Phương Anh; Ý Linh; Thúy Hà

Anh ở biên thùy có nhớ không? Đêm nay có người đang ngóng chồng. Nhớ anh lệ thắm khăn tay. Ngắm con ngủ say giấc nồng, bẽ bàng mộng ước đêm Đông. Ôi! Buổi ban đầu mới biết nhau. Đêm trăng ướp mộng hai mái đầu.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Anh Bolero