Cùng Hát Vang

Tác giả: Lời: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Nhật Hào

Ngày nào đó gió bước êm ái. Đến bên anh cho bao mơ mộng. Từ khi cơn mưa ra đi từ kiếp nao. Còn lại bên anh mùa thu. Buồn tênh dâng kín. Em là gió mát cùng anh hát ca. Xoá tan trong anh. Từng đêm giá lạnh. Vâng trăng lung.

Hoa Tàn

Tác giả: Lời: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Việt Quang

Còn lại gì bên em giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay. Còn lại gì người ơi khi mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì bên em khi người đã xa đi thật rồi. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi. Còn lại.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lời: Nguyễn Ngọc Thiện