Con Vẫn Trông Cậy Chúa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Trần Ngọc

Ca sĩ khác: Carol Kim; Vũ Khanh; Phi Nguyễn; Chưa Biết; Ái Trinh

Con vẫn trông cậy Chúa. Lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài. Đời con nương bóng Chúa ơi. Con xin trao về Chúa. Niềm tin pha ước mơ này. Được quên đi những âu lo. Tìm vui theo bước chân Cha. Giữa tháng năm.

Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Tác giả: Linh Mục: Nguyễn Văn Tuyên

Ca sĩ: Trần Ngọc

Đừng bỏ con Chúa ơi. Khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi. Đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ. Sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành. Trên đường mù tối vắng tanh. Con biết Chúa bên.

Nguồn Cậy Trông

Tác giả: Hoàng Vũ

Ca sĩ: Trần Ngọc

Ca sĩ khác: Hà Thanh Xuân; Như Mai; LM Nguyễn Sang; Đình Bảo; Hoàng Oanh

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày. Ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình. Dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Ngọc