Đừng Bỏ Con Chúa Ơi

Tác giả: Linh Mục: Nguyễn Văn Tuyên

Ca sĩ: Trần Ngọc

Đừng bỏ con Chúa ơi. Khi con khó nguy giữa đời. Đừng bỏ con Chúa ơi. Đau thương u sầu giăng lối. Đừng bỏ con bơ vơ. Sóng gió biết đi phương nào. Đừng bỏ con đơn hành. Trên đường mù tối vắng tanh. Con biết Chúa bên.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Ngọc