Nắng Quê Mẹ

Tác giả: Duy Quang

Ca sĩ: Vân Đức & Kim Cúc

Ca sĩ khác: Duy Quang; Hương Lan

Ở bên này trời đang sắp vào thu. Anh đã thấy những con đường dài lá đổ. Nơi quê mẹ nắng ươm vàng bông lúa. Trời phương Tây buồn vui cũng không hay. Rượu chua cay cho mắt môi nồng say. Tìm quên đi nhưng thấy sao càng.

danh sách bài hát của ca sĩ Vân Đức