Tiên Nữ Không Kiêng Cữ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hàn Khởi & Avatar Boys & DJ Bác Sĩ Hải

Ở một nơi thần tiên nào xa, có 1 nàng tiên từ đâu bước ra. Tiên lướt qua con đường xa, tiên xuống mang bao điều lạ. Điều gì làm tiên phải nghĩ, điều gì làm khó cho tiên. Chỉ cần làm việc mình thích, làm gì cũng sướng như.

danh sách bài hát của ca sĩ DJ Bác Sĩ Hải