Tình Khúc Dưới Sao

Tác giả: Thơ: Đinh Hùng & Nguyễn Đình Phùng;

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Ngọc

Em đến hôm nào như mây bay. Em đến hôm nào như hoa bay. Tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt. Mùi hương sát nhân tự ngón tay. Em đến hôm nào gió mưa về. Em đến trăng rằm xanh bóng mây. Đường vào.

Em Tự Ngàn Xưa

Tác giả: Nguyễn Đình Phùng & Thơ: Đinh Hùng

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Ngọc

Em tự ngàn xưa chuyển bước về. Thuyền trao sóng mắt dẫn trăng đi. Những giòng chữ lạ buồn không nói. Vết lửa bay dài giấc ngủ mê. Em đến mong manh vóc ngọc chìm. Tàn canh hồn nhập bóng trăng im. Ta van từng đoá sao thuỳ.