101520

Tác giả: Touliver & Sol7 & Prettyxix

Ca sĩ: Sol7 & PrettyXIX

Yah Pretty guy Sol Seven, you know, I find your love. [Sol7]:. Muốn chơi trốn tìm anh đếm em 3 chữ, khi anh mở mắt ra chỉ còn lại lá thư. Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xứ, có thứ chỉ muốn trốn chẳng thể tìm là.

danh sách bài hát của ca sĩ PrettyXIX