Nhớ Em Anh Sến

Nhớ Em Anh Sến
[color=purple][i]Đến khi anh về, đò lỡ chợ trưa
Chút văn chương còn, chẳng còn nuôi được đời nhau!
Cầm lòng xa anh, em đi không bởi vong tình
Bởi a... Xem thêm
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 25 tháng 8 năm 2012
Lượt xem: 2525
Số bài hát: 8 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN